Kirjoita lyhyt kuvaus opintojaksosta. (kurssin asetukset)

Kurssi on Logistiikan perustutkinto Ulkomaanliikenteen kuljetukset – tutkinnon osaan valmistava koulutus, joka on suunnattu nimenomaan linja-autonkuljettajille. Kurssi arvioidaan suoritus-merkinnällä tehtävän palautuksen jälkeen. Tämä ei ole näyttötutkintoon johtava tehtävä – näyttö pitää tehdä erillisellä tehtävällä. Tutkinnon arvioinnin kriteerit tutkinnon perusteissa: Ulkomaanliikenteen kuljetukset (linkki tutkinnon perusteisiin)

Tämän kurssin tavoite on antaa valmiuksia lähteä tilausajolle ulkomaille ottaen huomioon maassa/maissa vaadittavan lainsäädännön ja asiakasryhmän tarpeet. Saat arvokasta tietoa siitä, mistä voit hakea apua ja neuvoja suunnitellessasi matkaa.

Tämän kurssin aikana suunnittelet yhden tyypillisen Suomesta ajettavan tilausajon. Tee suunnitelmasta niin hyvä, että jos olisit oikeasti lähtemässä tilausajoon ja sairastuisit edellisenä päivänä, joku toinen selviäisi suunnitelmasi mukaan matkasta kuljettajana.


Tämä opintojakso on Maarakennusalan Maarakennusmateriaalit ja työmaan jätteiden käsittely -opintojakso. Opintojaksolla harjoittelet:

- eri maa-ainesten ja kiviainesten rakeisuuden määrittelyn
- eri maa-ainesten ja kiviainesten tunnistamisen
- maalajien rakeisuuden vaikutuksesta maarakennustyöhön ja sen etenemiseen
- käyttämään oikeita kiviaineksia eri rakenteesiin
- muiden maarakennusmateriaalien nimiä, ominaisuuksia ja käyttökohteita
- maarakennustyössä käytettävien uusiomateriaalien nimiä ja ominaisuuksia
- maarakennustyömaan kestävän kehityksen periaatteita: jätteiden vähentämistä, jätteiden lajittelua ja uusiokäyttöä.
kiviainekset.jpgkiviainekset.jpg
Taideteollisuusalan perustutkinto
Taideteollisuusalan ammattitutkinto
Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto
Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto
Käsityöntekijän ammattitutkinto
Käsityöntekijän erikoisammattitutkinto
Tutkinnon osa: Ammattialan kulttuuriosaaminen ja tuotesuunnittelu