Opiskelu edellyttää sinulta:
 • Tietokone ja kuulokemikrofoni
 • Hyviä itsenäisen opiskelun taitoja ja digiopiskelun perustaitoja
 • Suomen kielen taitotaso: pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan
 • Microsoft Office-ohjelmien käyttöä
Sisältö:
 • Tällä opintojaksolla opiskellaan työyhteisössä toimimisen perusteita
Suoritus- ja toimintatavat:
 • Varaa opintojakson suorittamiseen 45 tuntia aikaa sinulle henkilökohtaisessa osaamisen kehittämisen suunnitelmassa (HOKSissa) suunniteltuna aikana
 • Opintojakso suoritetaan itsenäisesti
 • Opintojaksolla tehdään yksilötöinä erilaisia kirjallisia ja videomuotoisia oppimistehtäviä
 • Opintojakso suoritetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan opiskelijan itse valitsemassa paikassa ja aikana
 • Opintojakson aikana on mahdollista saada ohjausta tarpeen mukaan opintojakson vastuuopettajalta erikseen sopien
Arviointi:
 • Opintojakson tehtävät arvioidaan hyväksytty/hylätty -asteikolla
 • Koko opintojakson suorituksen arviointi perustuu opintojakson tehtäviin ja arvioidaan suoritettu/hylätty -asteikolla. 
 • Osaaminen näytetään työelämässä (työssäoppien tai palkkatyössä työskennellen). 
 • Työelämässä annettava näyttö arvioidaan asteikoilla 1-5.

Kirjoita lyhyt kuvaus opintojaksosta. (kurssin asetukset)