Kirjoita lyhyt kuvaus opintojaksosta. (kurssin asetukset)

Ammattitaitovaatimukset 

Opiskelija osaa:

-arvioida ikääntyvän potilaan hieronnan tarvetta

-laatia ikääntyvälle potilaalle hoitosuunnitelman

-toteuttaa ikääntyvän potilaan hoidon hoitosuunnitelman mukaisesti 

-edistää työhyvinvointia ja työturvallisuutta

-arvioida ja kehittää omaa työtään