Tällä opintojaksolla opit leimikon suunnittelun, puunkorjuun toteutuksen ja syvennät osaamistasi manuaalisessa puutavaran valmistuksessa talousmetsissä. Lisäksi opit puunkorjuun erityiskohteilla, kuten tontti- ja maisemahakkuilla ja työskentelemään myrskytuhoalueilla sekä sähkölinjojen läheisyydessä. Tutkinnonosassa opiskellaan myös puunkorjuupalveluyrittäjyyden taitoja.

  • Opettaja: Joonas Soikka