Ohjausjärjestelmät, 
järjestelmien toimintahäiriöt,
vianetsintää sekä
testaus- ja mittauslaitteet.