Opiskelija osaa tutkinnonosan suoritettuaan toteuttaa puiden poistamisen kiipeillen ja henkilönostinta apuna käyttäen. Opiskelija osaa tarvittavat tekniikat ja varusteiden huollon sekä oikean käytön ja säilyttämisen. Opiskelija osaa tehdä puille visuaalisen kuntoarvioinnin ja hallitsee perustiedot latvusten tukemisesta.

Tutkinnonosan laajuus on 10 osp. Osaaminen osoitetaan näytössä ja portfolion avulla.

  • Teacher: Riitta Kosonen