Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa orgaanisiin yhdisteisiin ja ainemäärään liittyviä käsitteitä
 • jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
 • osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen orgaanisiin yhdisteisiin, aine- määrään ja pitoisuuteen liittyviä ilmiöitä

 • ymmärtää, kuinka kemiallinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kyt- keytyvän mallintamisen kautta

 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä.

 • osaa käyttää ja soveltaa tietoa aineiden ominaisuuksista ja niiden turvallisuu- desta arjen valinnoissa

 • osaa tutkia kokeellisesti seoksen koostumusta ja pitoisuutta sekä ottaa huo- mioon työturvallisuusnäkökohdat.

Keskeiset sisällöt

 • kemian merkitys hyvinvoinnin ja terveyden kannalta

 • orgaanisten yhdisteiden, kuten hiilivetyjen, happi- ja typpiyhdisteiden, rakenteiden mallintaminen ja kuvaaminen erilaisilla malleilla

 • avaruusrakenne ja isomeria

 • orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla
 • ainemäärä ja pitoisuus

 • työvälineiden ja reagenssien käyttö sekä liuosten valmistus
 • aineen rakenteen analyysimenetelmät, kuten spektroskopia


Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa orgaanisiin yhdisteisiin ja ainemäärään liittyviä käsitteitä
 • jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
 • osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen orgaanisiin yhdisteisiin, aine- määrään ja pitoisuuteen liittyviä ilmiöitä

 • ymmärtää, kuinka kemiallinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kyt- keytyvän mallintamisen kautta

 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä.

 • osaa käyttää ja soveltaa tietoa aineiden ominaisuuksista ja niiden turvallisuu- desta arjen valinnoissa

 • osaa tutkia kokeellisesti seoksen koostumusta ja pitoisuutta sekä ottaa huo- mioon työturvallisuusnäkökohdat.

Keskeiset sisällöt

 • kemian merkitys hyvinvoinnin ja terveyden kannalta

 • orgaanisten yhdisteiden, kuten hiilivetyjen, happi- ja typpiyhdisteiden, rakenteiden mallintaminen ja kuvaaminen erilaisilla malleilla

 • avaruusrakenne ja isomeria

 • orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla
 • ainemäärä ja pitoisuus

 • työvälineiden ja reagenssien käyttö sekä liuosten valmistus
 • aineen rakenteen analyysimenetelmät, kuten spektroskopia


Edelleen ihmettelen missä tämä kuvaus näkyy. => Kuvaus näkyy Moodlen julkisella etusivulla, kurssinimen alla, kun klikkaa oikeassa laidassa olevaa i-kirjainta.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa orgaanisiin yhdisteisiin ja ainemäärään liittyviä käsitteitä
 • jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
 • osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen orgaanisiin yhdisteisiin, aine- määrään ja pitoisuuteen liittyviä ilmiöitä

 • ymmärtää, kuinka kemiallinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kyt- keytyvän mallintamisen kautta

 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä.

 • osaa käyttää ja soveltaa tietoa aineiden ominaisuuksista ja niiden turvallisuu- desta arjen valinnoissa

 • osaa tutkia kokeellisesti seoksen koostumusta ja pitoisuutta sekä ottaa huo- mioon työturvallisuusnäkökohdat.

Keskeiset sisällöt

 • kemian merkitys hyvinvoinnin ja terveyden kannalta

 • orgaanisten yhdisteiden, kuten hiilivetyjen, happi- ja typpiyhdisteiden, rakenteiden mallintaminen ja kuvaaminen erilaisilla malleilla

 • avaruusrakenne ja isomeria

 • orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla
 • ainemäärä ja pitoisuus

 • työvälineiden ja reagenssien käyttö sekä liuosten valmistus
 • aineen rakenteen analyysimenetelmät, kuten spektroskopia