Opintojaksolla opit tunnistamaan lukiossa tarvittavia opiskelutaitoja ja -menetelmiä sekä työtapoja. Opintojakson aikana opit tiedostamaan ja tunnistamaan oppimiseen liittyviä haasteita ja ymmärtämään itseäsi paremmin oppijana, opiskelijana ja tuen tarvitsijana. Opintojaksolla saat tietoa erilaisista oppimisen ja opiskelun menetelmistä sekä tavoista oman oppimisesi kehittämiseen. 

Opintojakson keskeisinä sisältöjä ovat minäpystyvyys, motivaatio ja siihen vaikuttavat tekijät, muistin merkitys oppimisessa, lukemisen ja kirjoittamisen haasteet, oppimisen taidot eri oppiaineissa, ajanhallinta, omien oppimisen ja opiskelun taitojen monipuolinen tunnistaminen ja kehittäminen, yksilötestin tekeminen ja laatiminen erityisopettajan kanssa, opiskelun tukitoimien suunnittelu ja toteutus yhdessä erityisopettajan ja aineenopettajien kanssa. 

Opintojakson arviointiperusteet käydään läpi ja niistä keskustellaan opiskelijoiden kanssa opintojakson alussa. Arviointiperusteet ovat nähtävillä opintojakson työtilassa. Opintojakson arviointi perustuu aktiiviseen mukanaoloon ja vuorovaikutukseen oppitunneilla sekä oppimistehtävien suorittamiseen. Opintojakson aikana osaamisen kehittymistä arvioidaan jatkuvasti ja vuorovaikutteisesti. Opiskelijaa ohjataan sanoittamaan omaa osaamistaan ja tekemään itsearviointia edistymisestään. Arvioinnin näkökulmasta keskeisenä tavoitteena on opiskelijan oman arviointiosaamisen kehittyminen. 


Opintojaksolla opit tunnistamaan lukiossa tarvittavia opiskelutaitoja ja -menetelmiä sekä työtapoja. Opintojakson aikana opit tiedostamaan ja tunnistamaan oppimiseen liittyviä haasteita ja ymmärtämään itseäsi paremmin oppijana, opiskelijana ja tuen tarvitsijana. Opintojaksolla saat tietoa erilaisista oppimisen ja opiskelun menetelmistä sekä tavoista oman oppimisesi kehittämiseen. 

Opintojakson keskeisinä sisältöjä ovat minäpystyvyys, motivaatio ja siihen vaikuttavat tekijät, muistin merkitys oppimisessa, lukemisen ja kirjoittamisen haasteet, oppimisen taidot eri oppiaineissa, ajanhallinta, omien oppimisen ja opiskelun taitojen monipuolinen tunnistaminen ja kehittäminen, yksilötestin tekeminen ja laatiminen erityisopettajan kanssa, opiskelun tukitoimien suunnittelu ja toteutus yhdessä erityisopettajan ja aineenopettajien kanssa. 

Opintojakson arviointiperusteet käydään läpi ja niistä keskustellaan opiskelijoiden kanssa opintojakson alussa. Arviointiperusteet ovat nähtävillä opintojakson työtilassa. Opintojakson arviointi perustuu aktiiviseen mukanaoloon ja vuorovaikutukseen oppitunneilla sekä oppimistehtävien suorittamiseen. Opintojakson aikana osaamisen kehittymistä arvioidaan jatkuvasti ja vuorovaikutteisesti. Opiskelijaa ohjataan sanoittamaan omaa osaamistaan ja tekemään itsearviointia edistymisestään. Arvioinnin näkökulmasta keskeisenä tavoitteena on opiskelijan oman arviointiosaamisen kehittyminen.