Näkövammaistaitojen ohjauksen  osaamisalan verkko-opiskelutyötila (Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto)
  • Opettaja: Leena Elomaa