Tämä työtila on suunnattu korkeakoulupolkuopintoja suorittaville opskelijoille. Työtilasta löydät tietoa JAMKin opintojen sisällöistä ja aikatauluista.
Kirjoita lyhyt kuvaus opintojaksosta. (kurssin asetukset)