Raskaankaluston asentajan rekrykoultus - Alusta ja paineilmajarrut