Tällä kurssilla on tarkoitus saada julkaisugrafiikan keskeinen työkalu eli Adobe Illustrator haltuun
Ajatuksena suunnittelulle on ollut luoda mahdollisuus aloittaa opinnot joustavasti ja opiskelijaa palvellen.
Tämä opintojakso soveltuu omaksi kokonaisuudeksi tai osaksi moneen eri tutkinnonosaan. esim:
•Media-alalla toimiminen
•Julkaisugrafiikan tuotanto
•Media-alalla toimiminen
•Markkinointikampanjan visuaalinen suunnittelu ja toteutus
•Mediamateriaalin tuottaminen markkinointiin


Voit suorituksen jälkeen:
•julkaista mediamateriaalia verkkojulkaisualustan/digitaalisen julkaisualustan ja yleisten sosiaalisen median kanavien avulla
•suunnitella ja toteuttaa sekä tulostaa ja viimeistellä pienimuotoisen painotuotteen
•käyttää viestintään liittyviä ilmaisukeinoja sekä yleisiä periaatteita

  • Opettaja: Vesa Iltola