Kurssilla kerrataan biologian pakollisten ja syventävien kurssien keskeiset sisällöt. Kurssille on mielekästä osallistua vasta, kun olet suorittanut ensimmäiset viisi kurssia. 

Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla tutustutaan biologian erilaisiin sovelluksiin mm. lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Kurssilla perehdytään erityisesti geenitekniikan ja mikrobiologian perusteisiin ja sovellusmahdollisuuksiin. Kurssi suositellaan suoritettavaksi sen jälkeen, kun BI03-kurssi on suoritettu. 

Kurssin tavoitteena on parantaa englannin perusrakenteiden ja -sanaston hallintaa sekä perehdyttää opiskelijat lukion työtapoihin ja auttaa löytämään omia vieraan kielen oppimisstrategioita. Kurssi kannattaa suorittaa ennen lukion englannin pakollisia kursseja.


Kurssilla kerrataan biologian pakollisten ja syventävien kurssien keskeiset sisällöt. Kurssille on mielekästä osallistua vasta, kun olet suorittanut ensimmäiset viisi kurssia.