Nämä opinnot kuuluvat kaikille ammatillisten perustutkintojen opiskelijoille. Yhteisiä tutkinnon osia (YTO) on mahdollista suorittaa myös verkko-opintoina. Kysy lisää HOKS-ohjaajaltasi.

Kestävän kehityksen edistäminen, valinnainen - verkkokurssi

Tällä kurssilla opitaan kestävän kehityksen asioiden soveltamista omalle alalle.

Kurssilla tehdään kirjallisia tehtäviä itsenäisesti ja osallistutaan aiheeseen liittyvään keskusteluun. Opiskelija saa ohjausta tehtävien tekoon tarvittaessa. Tehtävät on suoritettava vähintään tyydyttävällä tasolla. Kurssilla ei ole koetta.

Kurssilla tarvitaan tietokone ja internet-yhteys ja riittävä suomen kielen taito. Opiskelu edellyttää oma-aloitteisuutta, vastuunottoa omasta työskentelystä ja kykyä aikatauluttaa kurssitehtävien tekoa.

Kestävän kehityksen pakollinen kurssi olisi hyvä olla suoritettuna. Kurssi sopii  toisen tai kolmannen vuoden opiskelijalle; tehtävien tekemiseen tarvitaan alan tuntemusta ja kokemusta alan töistä.

Kurssi on valinnainen  ja laajuudeltaan 3 osaamispistettä . Kurssin tekemiseen opiskelijan kannattaa varata aikaa noin 20-45 tuntia.


Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, Ruotsi pakollinen

  • Kurssin suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on käytössään tietokone ja siinä toimiva nettiyhteys. Perusasiat on hyvä olla hallussa ennen verkkokurssin suorittamista. 
  • Kurssilla opitaan jokapäiväisen elämän asioita, itsestä ja opinnoista kertomista, asiakaspalvelun ja viestinnän  perusasioita ja oman alan sanastoa. Lisäksi kurssilla kerrataan ruotsin kielioppiasioita. Tekniikan ja liikenteen opiskelijat opiskelevat lisäksi työturvallisuuteen liittyvää sanastoa.
  • Kurssilla opiskellaan itsenäisesti ja tehtävät ovat sekä kirjallisia että suullisia. Kurssilla on myös videotehtäviä ja kuunteluharjoituksia. Osa tehtävistä palautetaan opettajalle Moodlessa, osan ohjelma tarkistaa saman tien. Tehtävien läpäisyraja on 75% ja niitä saa tehdä niin monta kertaa kuin haluaa. Kurssiin kuuluu kertaava loppukoe.
  • Kurssi soveltuu itsenäiseen opiskeluun kykenevälle opiskelijalle, jolla on peruskielitaito ruotsista.
  • Kurssi on 1 opintopisteen laajuinen ja sen tekemiseen on hyvä varata n. 20 h. 
  • Opettajalta saa aina kysyä neuvoa ja apua.
  • Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.


Yhteisiin tutkinnon osiin (YTO) kuuluva kaikille perustutkintoa suorittaville pakollinen kurssi. Kurssin sujuva suorittaminen edellyttää PC- tai Mac -tietokoneen käyttöä sekä Microsoft Office -ohjelmistoa.

Kurssin hyväksytysti suorittanut on oppinut käyttämään yleisimpiä työvälineohjelmia sekä saanut tiedot ja taidot toimia nykyaikaisessa verkkoympäristössä turvallisesti ja tarkoituksen mukaisesti.

Kaikki kurssin tehtävät tehdään yksilösuorituksena. Kurssin tehtävät palautetaan jakamalla tallenne kansio Microsoftin OneDrive -pilvipalvelun kautta kurssin ohjaajalle.

Kurssi soveltuu henkilöille, jotka osaavat tietokoneen peruskäytön, kuten ohjelmien avaamisen, tiedostojen tallentamisen ja muun tiedostojen hallinnan.

Kurssin laajuus on 1+1 osp. joten suorittaminen vaatii ajallisesti noin yhden työviikon.

Taide ja luova ilmaisu, pakollinen -kurssin tavoitteena on tunnistaa kulttuurien ja taiteen merkityksen hyvinvoinnille, ilmaista itseään taiteen ja luovan ilmaisun keinoin sekä ilmaista itseään luovasti kirjoittamalla ja hyödyntää kuvitteellisia tekstejä. Tämä toteutus on verkkokurssi. 

Kurssilla tuotetaan eri pituisia kirjallisia ja muita tuotoksia sekä suullisia esityksiä pääasiassa yksilötyönä. Kurssilla ei ole loppukoetta, vaan arvosana määräytyy suoritettujen tehtävien perusteella. 

Verkkokurssin suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on älypuhelin tai kamera videointiin ja kuvaamiseen, tietokone, kuulokkeet ja mikrofoni. Opiskelijalla on oltava oman toiminnan suunnittelun taitoja, tavoitteiden asettamisen taitoja, kykyä arvioida omaa osaamistaan ja kykyä aikatauluttaa omaa opiskeluaan. Kurssi edellyttää myös melko sujuvaa suomen kielen taitoa. 

Tämä pakollinen kurssi soveltuu kaikille opiskelijoille alasta riippumatta huomioiden edellä annetut edellytykset. 

Opiskelu on aikaan ja paikkaan sitomatonta, mutta halutessaan opiskelija voi osallistua yhteisiin ohjaustuokioihin tai perjantaipajoihin. Verkkokurssilla opiskelu on pääosin itsenäistä mutta ohjattua. 

Kurssi on yhden osaamispisteen (1 osp). Kurssin suorittamiseen kannattaa varata aikaa noin 18 tuntia.

Orientaatiota opintojen aloitukseen.