PKAT18-28

Kirjoita lyhyt kuvaus opintojaksosta. (kurssin asetukset)