PKAT18-08

Tällä verkko-opintojaksolla opiskellaan hotellisiivouksen perusteita
•itsenäisesti Moodlessa
•ammattiaineiden opetuksen tukena
•kontaktiopinnoissa lähiopetuksen materiaalina

  • Opettaja: Eija Kinnunen
Kirjoita lyhyt kuvaus opintojaksosta. (kurssin asetukset)
  • Opettaja: Tuula Pekkarinen