PKAT18-08

Tällä verkko-opintojaksolla opiskellaan hotellisiivouksen perusteita
•itsenäisesti Moodlessa
•ammattiaineiden opetuksen tukena
•kontaktiopinnoissa lähiopetuksen materiaalina

Kirjoita lyhyt kuvaus opintojaksosta. (kurssin asetukset)