PKAT18-11

Kirjoita lyhyt kuvaus opintojaksosta. (kurssin asetukset)