Tämä suomen kielen testi kartoittaa suomen kielen perustaitoja. Testistössä huomioidaan, miten testattava osaa käyttää kieltä. Testi on laadittu ja sitä on pilotoitu Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata  -hankkeessa vuonna 2022.

Haluamme varmistaa, että opintosi sujuvat mutkattomasti alusta alkaen. Ennen kuin aloitat YTO-verkko-opinnot, tutustu huolellisesti yleisiin ohjeisiin sekä sovelluksiin ja laitteisiin liittyviin vaatimuksiin. 

Tervetuloa mukaan!

Opintojakso on tuotettu Tase-hankkeessa avoimeksi oppimateriaaliksi. 

CC-BY-SA Antti Ollikainen, Omnia

Tämä materiaali on ladattu Gradian Moodleen valtakunnallisesta Avointen oppimateriaalien kirjastosta. Kirjastosta löydät vapaasti käytettävää ja edelleen muokattavaa oppimateriaalia ja verkkokursseja, joita voit hyödyntää opetuksessasi soveltuvin osin. Pyydä apua Gradian digikoordinaattoreilta, jos löydät kirjastosta materiaalin, joka pitäisi saada Moodleen.

***

Linkki eperusteisiin

Tutkinnon osan osa-alueen suoritettuaan opiskelijalla on matemaattiset perusvalmiudet ratkaista arki- ja työelämän käytännön ongelmia matematiikkaa hyväksi käyttäen. Hän osaa arvioida tuloksen suuruusluokkaa ja oikeellisuutta. Tutkinnon osan osa-alueessa kerrataan matematiikan keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä, vahvistetaan laskuharjoituksin matematiikan perusvalmiuksia ja sovelletaan opittuja taitoja arkielämään ja omaan alaan liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisussa. 

Tämä avoin opintomateriaali on tarkoitettu opinnoissa tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen käytön osaamisen kehittämiseen. Materiaalia voidaan käyttää osana pakollista YTO1-TDYP18 Toiminta digitaalisessa ympäristössä -osa-aluetta tai opintojen orientaatiojaksolla digitaitojen kartuttamiseen.

Materiaali on koottu Toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentaminen TASE-hankkeessa, jota rahoittaa Opetushallitus. Materiaali on lisenssillä CC-BY-NC-SA (Nimeä-Ei-kaupallinen-Jaa samoin).