Kurssilla tehdään henkilökohtaisia kaavoja käsin ja koneella sekä kuositteluja.
Kurssiin kuuluu myös protojen teko ja niiden sovittaminen.
Kurssi arvioidaan näytöllä.