Tämän kurssin jälkeen opiskelija osaa mm. edistää saattohoidossa olevan ihmisen hyvinvointia ja elämänlaatua, suunnitella ja toteuttaa kuolevan ihmisen hoitoa ja toimia vuorovaikutuksessa saattohoidettavan ja hänen läheistensä kanssa.