Opintojaksolla opiskellaan baarin asiakaslähtöisyyteen vaikuttavia tekijöitä ja baarin juomavalikoimaa kokonaisuudessaan. Lisäksi paneudutaan tämän hetken trendeihin, lainsäädäntöön ja hinnoitteluperiaatteisiin.