Tutkinnon osan suoritettuaan opiskelija osaa edistää varhaiskasvatuksessa lapsen kasvua, hyvinvointia ja oppimista.