Mielenterveys- ja päihdetyössä työskentelemisen (40 osp) tutkinnon osa on jaettu osaamisteemoihin; ammattieettinen ja säädösosaaminen, suunnitelmallinen työskentely, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen mielenterveystyössä, ammatillinen vuorovaikutus ja kielitaito, mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen, lääkehoidon osaaminen, palvelujen käytön osaaminen, turvallisuusosaaminen sekä oman työn kehittäminen.
Lähihoitajaopintojen mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan tutkinnon osa: mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen 40 osp.