Opiskelu edellyttää sinulta:
 • Tietokone ja kuulokemikrofoni  
 • Hyviä itsenäisen opiskelun taitoja ja digiopiskelun perustaitoja
 • Suomen kielen taitotaso: pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan
 • (xxx ohjelmiston käyttöä)
 • (opintokohtainen lähtötaso)
 • (edeltävät opinnot)
Sisältö:
 • Mitä kurssilla on tavoitteena oppia?
Suoritus- ja toimintatavat:
 • Varaa opintojakson suorittamiseen xx aikaa xx aikana
 • Opintojakso suoritetaan (kokonaan) itsenäisesti ja/(tai osittain ryhmätöinä)
 • Millaisia tehtäviä kurssilla tehdään: (yksilötöitä, ryhmätöitä, kirjallisia, suullisia tehtäviä, kokeita)?
 • Miten kurssi suoritetaan? (onko aikaan/paikkaan sidottu, kuinka paljon aikaa kannattaa varata omaan tekemiseen, onko yhteisiä tapaamisia verkossa)
Arviointi:
 • Perustuu esim. kurssitehtäviin ja kokeisiin

 

 

 • Teacher: Anne-Maarit Keinänen
Kirjoita tähän lyhyt kurssikuvaus. Näkyy Moodlen avoimessa osiossa
 • Teacher: Tuomas Inkiläinen