Kurssilla päivitetään tietoteknisiä taitoja ja tutustutaan laboratorion laatujärjestelmiin
Kurssilla tehdään monivaiheisia mitta-, paino- ja laadullisia analyysejä erilaisista näytteistä
Tällä kurssilla opetellaan käyttämään peruslaitteita ja -välineitä, kalibroimaan, tarkistamaan ja huoltamaan niitä.
Tutustutaan laboratorion toimintaympäristöön, työtapoihin sekä laatu- ja turvallisuusasioihin laboratoriotöitä tekemällä