Laboratorioalan perustutkinnon orgaanisen kemian ja kromatografian tutkinnon osa
Kirjoita tähän lyhyt kurssikuvaus. Näkyy Moodlen avoimessa osiossa
Kirjoita lyhyt kuvaus opintojaksosta. (kurssin asetukset)
Kirjoita lyhyt kuvaus opintojaksosta. (kurssin asetukset)