Tästä työtilasta löydät kaiken yrittäjyyden Taitaja -valmennukseen liittyvän materiaalin.

Täältä löydät työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa tarvittavat materiaalit.

Kun kohtaan opiskelijan!

Kaikkea arjen työtä määrittelee laki ammatillisesta koulutuksesta, johon voit tutustua Intran sivulla: https://intra.jao.fi/Koulutus/Ammatillinen-koulutus/HOKS

Tähän työtilaan on koottu opetustyön ohella keskeisimmät tehtäväsi, toimintaohjeet ja niihin liittyvät ohjeistukset niin opettajana kuin ryhmänohjaajana.