Hei verkko-opiskelija!

Kun aloitat verkkokurssin, lue ensin huolella läpi Aloita tästä -osio, jossa on kerrottu tarkemmin kurssin suorittamisesta, tavoitteista sekä arvioinnista.

Opettajasi kertoo, onko tarkoituksena suorittaa verkkokurssi osittain itsenäisesti Moodlessa vai hyödynnetäänkö verkko-oppimisympäristöä kontaktiopetuksen tukena. 

Lue tehtävänannot aina huolella ja noudata niissä annettuja ohjeita. Jokaiseen osa-alueeseen kuuluu tehtävä/ tehtäviä ja ne löytyvät osa-alueiden lopusta.

Tervetuloa opiskelemaan hotellialan perusteita!