Opiskelija osaa:

-       suunnitella siivoustehtäviä

-       tehdä majoitusyrityksen asiakastilojen ja muiden tilojen siivoustehtäviä

-       toimia asiakaspalvelutilanteissa

-       noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta

-       tehdä jälkitöitä ja arvioida omaa toimintaansa