Verkkokurssilla voit opiskella matkailualan perustutkinnon pakollisen tutkinnon osan, Matkailualan asiakaspalvelun, sisällöt. Kurssilla tutustut mm. matkailuun elinkeinona ja sen kehittymiseen, keskeisimpiin toimijoihin matkailualalla, Jyväskylän seudun matkailupalveluihin ja -tuotteisiin, Suomeen matkailumaana ja sen vetovoimatekijöihin sekä asiakaspalvelun perusteisiin. Lisäksi löydät ohjeet kielien, ensiaputaitojen ja tieto- ja viestintätekniikkataitojen opiskeluun.