Tämä on Rakennuslan perustutkinnon opettajien yhteinen tila. Tänne rakennetaan yhteistyössä tutkinnon materiaaleja ja oppimistehtäviä.
Tästä työtilasta materiaalia ja tehtäviä voidaan kopioida tutkinnonosittain pidettäville erillisille Moodle-verkkokursseille, joita eri opettajat ohjaavat.

Lukuvuoden päätteeksi tätä yhteistä tutkinnon työtilaa parannettaan vuoden aikana syntyneiden uusien materiaalien ja tehtävien osalta.

Tämä kokonaisuus pitää tutkinnon rakenteen ehyenä, opiskelijan näkökulmasta mitoitukseltaan ja työtavoiltaan sopivana, sekä uusien tutkinnoperusteiden mukaisena toteutuksena.
  • Opettaja: Juha Toivanen
  • Opettaja: Pertti Kämäräinen