Kirjoita lyhyt kuvaus opintojaksosta. (kurssin asetukset)

Tällä kurssilla kaydään sopimuksia ja määräyksiä jotka vaikuttavat rakentamiseen

Opiskelija osaa

- Maarakennustöiden tavallisimmat työkalut ja niiden käyttö
- Kaivantotyöt ja kaivantoturvallisuus
- Nostojen merkinantajana toimiminen
- Kuormaustyöt
- Ojien, kanaalien ja rakennuskaivantojen tekeminen konetyönä

Kirjoita lyhyt kuvaus opintojaksosta. (kurssin asetukset)

Kirjoita lyhyt kuvaus opintojaksosta. (kurssin asetukset)

- Maarakentamisen piirustukset ja niiden tulkinta omassa työssä

- Eri mittavälineiden tunteminen
- Kulmaprisman, mittanauhan ja elektronisten etäisyysmittareiden käyttö
- Korkeudenmittaus, koron siirto työmaalla tunnetulta pisteeltä tasolaserilla
- kohteen paikalleen mittaus suunnitelmien mukaisesti; sijainti ja korkeus