Opiskelu edellyttää sinulta:
 • Tietokone ja kuulokemikrofoni  
 • Hyviä itsenäisen opiskelun taitoja ja digiopiskelun perustaitoja
 • Suomen kielen taitotaso: pystyt opiskelemaan suomenkielisten ohjeiden mukaan
 • (xxx ohjelmiston käyttöä)
 • (opintokohtainen lähtötaso)
 • (edeltävät opinnot)
Sisältö:
 • Mitä kurssilla on tavoitteena oppia?
Suoritus- ja toimintatavat:
 • Varaa opintojakson suorittamiseen xx aikaa xx aikana
 • Opintojakso suoritetaan (kokonaan) itsenäisesti ja/(tai osittain ryhmätöinä)
 • Millaisia tehtäviä kurssilla tehdään: (yksilötöitä, ryhmätöitä, kirjallisia, suullisia tehtäviä, kokeita)?
 • Miten kurssi suoritetaan? (onko aikaan/paikkaan sidottu, kuinka paljon aikaa kannattaa varata omaan tekemiseen, onko yhteisiä tapaamisia verkossa)
Arviointi:
 • Perustuu esim. kurssitehtäviin ja kokeisiin

 • Opettaja: Veera Virtanen
Projektin hallinnan verkkokurssin avulla saat käsityksen projektityöskentelyn kokonaisuudesta ja ymmärrät, millaista osaamista projektien läpivienti vaatii. Kurssilla perehdyt projektinhallinnan menetelmiin, kuten projektin organisointiin, riskien ja muutosten hallintaan, projektinhallinnan työkaluihin sekä onnistumisen avaintekijöihin. Kurssin voit suorittaa itseopiskeluna omassa tahdissa kurssin suoritusajan puitteissa.
 • Opettaja: Liisa Marin

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

 • Opettaja: Jaana Piironen
Tämä on myyntikoulutus
 • Opettaja: Katja Kuusela
Tämä opintojakso on myyntikoulutus.
 • Opettaja: Katja Kuusela