Projektin hallinnan verkkokurssin avulla saat käsityksen projektityöskentelyn kokonaisuudesta ja ymmärrät, millaista osaamista projektien läpivienti vaatii. Kurssilla perehdyt projektinhallinnan menetelmiin, kuten projektin organisointiin, riskien ja muutosten hallintaan, projektinhallinnan työkaluihin sekä onnistumisen avaintekijöihin. Kurssin voit suorittaa itseopiskeluna omassa tahdissa kurssin suoritusajan puitteissa.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto