Vammaisalan erityisohjaaja 
(Kuto / Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala)
Näkövammaistaitojen ohjauksen verkko-opiskelutyötila (Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto)
 Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä (Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto). Verkko-opiskelutyötila muusta tutkinnosta vallinnaista tutkinnon osaa tekeville
Työvalmentajien verkko-opiskelutyötila (Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto)