Vammaisalan erityisohjaaja 
(Kuto / Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala)
  • Opettaja: Auli Laitinen
Näkövammaistaitojen ohjauksen verkko-opiskelutyötila (Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto)
  • Opettaja: Leena Elomaa
 Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä (Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto). Verkko-opiskelutyötila muusta tutkinnosta vallinnaista tutkinnon osaa tekeville
  • Opettaja: Annukka Heimonen
Työvalmentajien verkko-opiskelutyötila (Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto)
  • Opettaja: Kati Karjalainen