Äidinkielen pakolliset kurssit (AIP1, AIP2 ja AIP3) sekä valinnainen kurssi (AIV)