Tämä materiaali on ladattu Gradian Moodleen valtakunnallisesta Avointen oppimateriaalien kirjastosta. Kirjastosta löydät vapaasti käytettävää ja edelleen muokattavaa oppimateriaalia ja verkkokursseja, joita voit hyödyntää opetuksessasi soveltuvin osin. Pyydä apua Gradian digikoordinaattoreilta, jos löydät kirjastosta materiaalin, joka pitäisi saada Moodleen.

***

Linkki eperusteisiin

Tutkinnon osan osa-alueen suoritettuaan opiskelijalla on matemaattiset perusvalmiudet ratkaista arki- ja työelämän käytännön ongelmia matematiikkaa hyväksi käyttäen. Hän osaa arvioida tuloksen suuruusluokkaa ja oikeellisuutta. Tutkinnon osan osa-alueessa kerrataan matematiikan keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä, vahvistetaan laskuharjoituksin matematiikan perusvalmiuksia ja sovelletaan opittuja taitoja arkielämään ja omaan alaan liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisussa.