Vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä - Ruotsi 3 osp


Ruotsi valinnainen on 3 osaamispisteen kurssi Moodlessa. Kurssin suorittamiseen tarvitset tietokoneen, useamman tunnin aikaa ja halua oppia.

Kurssilla on neljä isompaa osiota Rakenteet, Käytännön kielitaito ja viestintä, Kulttuuri- ja kaupunkitieto sekä Työ ja opinnot. Kurssi sisältää myös vapaaehtoisen osuuden Kaksikielisyys.

Kurssilla tehdään paljon H5P-tehtäviä, jotka auttavat oppimaan kieltä pieni pala kerrallaan. Tarkoituksena on, että opit kieltä tehtävien kautta, et katsomalla pitkiä videoita tai lukemalla pitkiä selostuksia kieliopista. Ohjelmista käytät Wordia ja PowerPointia.

Ideaalitilanteessa pakollinen ruotsi on suoritettuna ennen ruotsi valinnaisen aloittamista.

Kurssi sisältää tekstejä, kuuntelua ja suullisia tehtäviä.

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat vahvistaa ruotsin kielen taitojaan ja saada tarkempaa tietoa ruotsin kielestä ja Pohjoismaista. Monesta tehtävästä saat heti ohjelman antaman palautteen, joten kielitaito hioutuu ja tarkentuu väistämättä. Kurssin palautettuasi saat opettajalta palautetta myös kirjoittamistasi teksteistä ja loppukokeesta.

Aikaa suorittamiseen tarvitset n. 40-60 tuntia.  • Opettaja: Liisa Pylvänäinen