Tällä opintojaksolla opiskellaan tiedonhankintaa työlainsäädännön perusteista, sopimus-, työaika- ja palkkausjärjestelmistä sekä oman alan työehtosopimuksesta. Opit myös tulkitsemaan erilaisia palkkausjärjestelmiä, työaikamalleja ja vuosilomalakia harjoitusten avulla.  Opintojaksolla opitaan ymmärtämään työmarkkinajärjestelmän keskeiset periaatteet.  Pääset mylös tutustumaan oman alan ammattiliittoihin ja keskusjärjestöihin.


  • Opettaja: Carita Tuominen