Materiaalia ja tehtäviä liittyen musiikin hahmottamiseen.