Kestävän kehityksen edistäminen - verkkokurssi

Tällä kurssilla opitaan kestävän kehityksen perusasioita ja kestävämmällä tavalla toimimista.

Kurssilla tehdään kirjallisia tehtäviä itsenäisesti, mutta opiskelija saa ohjausta tehtävien tekoon tarvittaessa. Tehtävät on suoritettava vähintään tyydyttävällä tasolla. Kurssilla ei ole koetta.

Kurssilla tarvitaan tietokone ja internet-yhteys ja riittävä suomen kielen taito. Opiskelu edellyttää oma-aloitteisuutta, vastuunottoa omasta työskentelystä ja kykyä aikatauluttaa kurssitehtävien tekoa.

Kurssi on pakollinen ja laajuudeltaan 1 osaamispiste. Kurssin tekemiseen opiskelijan kannattaa varata aikaa noin 16-20 tuntia.

  • Opettaja: Heli Koskinen