Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, pakollinen kurssi