Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi, valinnainen -kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä perehdyttää opiskelija kokoustekniikan perusteisiin. Tämä toteutus on verkkokurssi.

Kurssi koostuu viidestä osasta, jotka ovat kirjakatsaus, kokoustaito, kaunokirjallisuus, luova kirjoittaminen ja mediatekstit.

Kurssin aikana luetaan yksi kokonaisteos, harjoitellaan kokouskäytänteitä, tutkitaan kaunokirjallisia lyhyempiä tekstejä, harjoitellaan luovaa kirjoittamista ja tutkitaan erilaisia medioita. Tehtävät ovat pääsääntöisesti yksilötehtäviä, mutta mukana on myös yhteisöllisiä tehtäviä.

Kurssi on laajuudeltaan kolme osaamispistettä (3 osp). Kurssin suorittamiseen kannattaa varata aikaa noin 54 tuntia.

Kurssilla ei ole loppukoetta, vaan arvosana määräytyy viidessä osiossa suoritettujen tehtävien perusteella. 

Verkkokurssin suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on tietokone, kuulokkeet ja mikrofoni. Opiskelijalla on oltava oman toiminnan suunnittelun taitoja, tavoitteiden asettamisen taitoja, kykyä arvioida omaa osaamistaan ja kykyä aikatauluttaa omaa opiskeluaan. Kurssi edellyttää myös melko sujuvaa suomen kielen taitoa. 

Opiskelu on aikaan ja paikkaan sitomatonta, mutta halutessaan opiskelija voi osallistua yhteisiin ohjaustuokioihin tai perjantaipajoihin. Verkkokurssilla opiskelu on pääosin itsenäistä mutta ohjattua. 

Tämä valinnaiskurssi soveltuu kaikille opiskelijoille alasta riippumatta huomioiden edellä annetut edellytykset.

  • Opettaja: Anne Maria Tikkanen