Kirjallinen viestintä ja tiedonhaku -kurssi on kahden osaamispisteen laajuinen.
Kurssilla tutustutaan erilaisiin teksteihin lukemalla, kirjoittamalla ja keskustelemalla.
  • Opettaja: Pia Karjalainen