Tällä opintojaksolla opiskellaan markkinointiviestinnän ja markkinoinnin sisällöntuotannon perusteita.

Opintojakso kuuluu liiketoiminnan perustutkinnon valinnaiseen tutkinnon osaan Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto.