YTO-opintojen fysiikan opintojakso (pohjaversio).
  • Opettaja: Herkko Hakonen