Tällä opintojaksolla opiskellaan työyhteisössä toimimisen perusteita.