Tämä suomen kielen testi kartoittaa suomen kielen perustaitoja. Testistössä huomioidaan, miten testattava osaa käyttää kieltä. Testi on laadittu ja sitä on pilotoitu Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata  -hankkeessa vuonna 2022.

  • Opettaja: Matti Lampinen