Kestävän kehityksen edistäminen, valinnainen - lähiopetus

Tällä kurssilla opitaan kestävän kehityksen asioiden soveltamista omalle alalle.

Aluksi kurssilla kerrataan kestävän kehityksen perusasioita.Tunneilla tehdään tehtäviä itsenäisesti ja ryhmissä sekä tutustutaan aiheeseen liittyviin ajankohtaisiin asioihin.

Oppimisympäristö on Moodlessa.

Opiskelija saa tarvittaessa ohjausta tehtävien tekoon. Kaikki tehtävät on suoritettava hyväksytysti, vähintään tyydyttävällä tasolla. Kurssilla ei ole koetta.

Kurssilla tarvitaan tietokoneen käyttötaitoa ja riittävä suomen kielen osaamista. Opiskelu edellyttää oma-aloitteisuutta, vastuunottoa omasta työskentelystä ja kykyä aikatauluttaa kurssitehtävien tekoa.

Kestävän kehityksen pakollinen kurssi olisi hyvä olla suoritettuna. Kurssi sopii  toisen tai kolmannen vuoden opiskelijalle; tehtävien tekemiseen tarvitaan alan tuntemusta ja kokemusta alan töistä.

Kurssi on valinnainen  ja laajuudeltaan 3 osaamispistettä . Kurssin tekemiseen on varattu noin 34 tuntia.


  • Opettaja: Heli Koskinen