Kurssin tavoitteena on parantaa englannin perusrakenteiden ja -sanaston hallintaa sekä perehdyttää opiskelijat lukion työtapoihin ja auttaa löytämään omia vieraan kielen oppimisstrategioita. Kurssi kannattaa suorittaa ennen lukion englannin pakollisia kursseja.